Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang. Styrelsen har också i uppdrag att värna om medlemmarnas intressen i föreningen och ta föreningen in i en modernt tid.

Styrelsen är sammansatt av:

 • Ordförande
 • Sekreterare
 • Kassör
 • Nöjesansvarig
 • Strandansvarig
 • 2 suppleanter

Exempel på ordförandes uppgifter:

 • Leda styrelsen och sammankallande till möten
 • Utveckla föreningen
 • Är en länk mellan föreningen och kommunen samt andra företag/organisationer
 • Är kontaktyta mellan styrelsen och medlemmarna i föreningen

Exempel på sekreterares uppgifter:

 • Skriva protokoll och ansvara för att de blir justerade
 • Sköta korrespondens och hålla kontakt med myndighet/kommun
 • Sköter kontakt med medlemmarna via mail/hemsidan
 • Skriva förslag till verksamhetsplan och årberättelse
 • Ansvara för att medlemsbrev och annan kommunikation sköts på hemsidan
 • Ansvara för kommunikation på facebook

Exempel på kassörens uppgifter:

 • Kontrollera att fakturor är korrekta, attestera och kontera
 • Betala fakturor
 • Se till att kvitton finns och är attesterade innan utbetalning görs.
 • Vara i kontakt med bokföringsbyrån
 • Följa upp på att föreningens intäkter kommer in. Det gäller exempelvis medlemsavgifter, hyra för badhytt, skylthyror, hyra från båtklubben.

Exempel på nöjesansvarigs uppgifter:
Midsommarfirande

 • Hålla kontakt med leverantörer (band, ljudsystem, spelemän, gräsklippning).
 • Sätta ihop checklista och delegera uppgifter.
 • Se över status på aktiviteter och materiel som används under dagen.
 • Inköp av div materiel som behövs.

Valborgsfirande

 • Kontakt med Värmdö kommun för vatten.
 • Inköp av div materiel som behövs.

Exempel på strandansvarigs uppgifter:

 • Uthyrning av förvaringshytter och kölista.
 • Kontrakt och upprätthållande av förteckning av uthyrda hytter,
 • Beställning av Toaletthytt till stranden (kontinuerlig tömning och återtagning vid badsäsongens slut)
 • Se till att det finns tvål och toalettpapper till toaletten.
 • Kontrollera behovet av renovering av hytter, brygga, gungställning mm.
 • Ansvara för att sötvattensduschen installeras vid badsäsongens start och tas ner vid säsongslutet.
 • Sköta kontakten med den som hyr stugan på stranden
 • Säkerställa att sophantering och tömningen av sopkärl fungerar.

 • Delta i alla styrelsemöten och bistå ledamöterna vid behov.

Denna webbplats använder cookies. Genom fortsätt användning godkänner du vår användning av cookies.  Lär dig mer