Under 1800-talets början växte sig byn Mörtnäs utåt och uppåt på de närbelägna kullarna. Dessa nybyggen som stod klara 1813-14 ledde till en uppdelning i byn bestående av Nedre och Öfre Mörtnäs. Under början av 1800-talet genomgick Mörtnäs en kraftig befolkningsökning. 1975 var folkmängden 403 och området blev fastställt som en egen tätort. 1995 var folkmängden 772 och vi blev en del av Gustavsbergs tätort. 2010 bestod Mörtnäs av inte mindre än 1507 boende!

Under sommaren 1930 samlades ett antal sommar- och sportstugeägare i Mörtnäs och tillsatte en interimsstyrelse, som förde föreningens talan fram till dess första årsmöte som ägde rum i Viks pensionat den 9 maj 1931. Medlemsantalet var vid det första verksamhetsåret 51 st och årsavgiften 2 kronor plus 25 öre i inkasseringsporto. På årsmötet 1936 beslöt man att bilda ”Mörtnäs Fastighetsägareförening, ekonomisk förening upa”Grisslinge havsbad utnyttjades redan före sekelskiftet som badplats och blev med åren allt mer känt som ett ”havdsbad”. Torbolaget sålde till exempel en biljett för 3 kronor och som gällde för tur och returresa med båt från Stockholm till Mörtnäs brygga inklusive entré till badet vid Grissslingefjärden.

På 30-talet fanns vid Grisslingefjärden redan två olika badområden. Lilla Grisslingebadet motsvarade ungefär halva stranden av nuvarnade allmänna badet. Det ägdes av dir Hellman, men arrenderades ut vissa år. Stora Grisslingebadet omfattade den del av föreningens nuvarande badområde och ägdes av dri. Köppen och arrenderades också ut.

1941 beslutade länsstyrelsen att Mörtnäs samhälle skulle vara luftskyddsort. Samhället delades in i fem hemskydd. Varje hemskydd försågs med en del material såsom förbandsartiklar, spjälor, bårstänger, filtar etc. Detta anskaffades på frivillighetens väg och föreningen bidrog med 300 kronor för detta.

Samma år erbjuds föreningen att köpa dir. Köppens tomtområde med möjlighet till avstyckning till mindre tomter med byggnadsrätt. Det Köppenska tomtområdet bestod av en väldig ”kvadratisk” yta med ungefärliga sträckning 250 meter strand (nuvarande badet med båtklubbens område) begränsat i öster av allmänna badet – bussgaraget – Konsumtomten. I norr längs Skogsvägen till i höjd med en linje dragen rätt upp från båtklubben.

För att kunna finansiera köpet kunde föreningens medlemmar teckna sig för minst 5 andelar à 10 kronor. I november slutfördes förhandlingarna och under 1942 fick föreningen byggnadsplanen godkänd och området delades in i 16 tomter varav två reserverades för butiker.

Den egentliga vinsten för framtiden för föreningens medlemmar och den på orten i övrigt bosatta befolkningen bestod i att badstranden vid Grisslingefjärden för all framtid blev deras egendom.

Denna webbplats använder cookies. Genom fortsätt användning godkänner du vår användning av cookies.  Lär dig mer