”Grisslingerakan”


På skärgårdsvägen mellan Mörtnäs och Grisslingeviken, mer specifikt Mölnviksrondellen och Ålstäket, håller Trafikverket på med att projektera en helt ny lösning på vägen som idag är en nästan unik lösning med reversibla körfält. Fastighetsägareföreningen är en intresseorganisation och har lämnat synpunkter vid flera tillfällen. Vi har arbetat nära både Trafikverket, Värmdö Kommun och Mörtnäs Vägförening för att komma med relevanta synpunkter, och inte minst från det viktiga perspektivet med badplatsen vid Grisslinge.


Du kan ta del av den senaste informationen på Trafikverkets hemsida om Väg 222, Mölnvik–Ålstäket

Denna webbplats använder cookies. Genom fortsätt användning godkänner du vår användning av cookies.  Lär dig mer